Mua PerfectMoney (PM)
Số PM muốn mua
Số tiền phải trả
Tài khoản nhận PM
Tên tài khoản nhận PM
Ngân hàng thanh toán
 
Thông tin lưu ý
  • Tỷ giá ngày 10/12/2022: 24.000
  • Số PM (USD) hiện có: 5.35
- Số PM muốn mua tối thiểu là 3 USD, tối đa là số chúng tôi hiện có - 0.5% (fee chuyển PM). Hệ thống hoạt động tự động, bạn sẽ nhận được PM ngay sau khi thanh toán.
- Chú ý nhập chính xác tài khoản nhận PM.
MuaThe247.COM © 2022. All rights reserved