Hotline: 0917.044.888 (07:00 AM - 11:00 PM)

Mua Webmonney (WMZ)
Số WMZ muốn mua
Số tiền phải trả
Tài khoản nhận
Tên/ID tài khoản nhận
Ngân hàng thanh toán
 
Thông tin lưu ý
  • Tỷ giá ngày 24/09/2020: 23.000
  • Số WMZ (USD) hiện có: 102.12
- Số WMZ muốn mua tối thiểu là 3 USD, tối đa là số chúng tôi hiện có - 0.8% (phí chuyển Z). Hệ thống hoạt động tự động, bạn sẽ nhận được WMZ ngay sau khi thanh toán.
- Chú ý nhập chính xác tài khoản nhận WMZ.
MuaThe247.COM © 2020. All rights reserved